همزمان با تحرکات دلخراش فلسطین و کشتار غیر نظامیان در غزه، کمپینی با حضور طراحان گرافیک از
 سرتا سر نقاط جهان با هماهنگی اورهان اردهانلی، از طراحان گرافیک کشور ترکیه تشکیل و آثار این طراحان به صورت اکران میدانی همزمان با روز قدس در شهر ارزروم کشور ترکیه به نمایش گذاشته می شود. طراحان گرافیک ایرانی شرکت کننده در این رویداد به شرح زیر می باشند:
سینا افشار
عباس گودرزی
عباس ناصری
علی دل زنده روی
عرفان معصومی
فرزانه وزیری تبار
هادی مهاجری
جواد علی خوئیان
حسین شیشه گر
مجید عبیدی
مهدی گودرزی
مهدی موسوی
نسیم کوچکی
سپیده قنبری
سولماز زمانی
وحید بهرامی
10346448_10203133185665006_27823486842080993_n.jpg
10514685_10203133185104992_3266970547859808743_n.jpg
10524345_10203133182184919_7597802733746302004_n.jpg
10537096_10203133180384874_8600631867959380303_n.jpg
10551024_10203133183584954_9210059218581648661_n.jpg
10568829_10203133183824960_1255337888486183544_n.jpg
10570365_10203133185344998_3097488097538703924_n.jpg
1937450_10203133184104967_2727676985648172091_n.jpg
603645_10203133184464976_22261713743255020_n.jpg
10553633_255622654635827_5682385006731414375_n.jpg
aa.jpg
aaa.jpg
aaaaaa.jpg
aaaaaaa.jpg
aaaaaaaaaaa.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
gaza- (1).jpg
gaza- (10).jpg
gaza- (11).jpg
gaza- (13).jpg
gaza- (12).jpg
gaza- (14).jpg
gaza- (15).jpg
gaza- (16).jpg
gaza- (17).jpg
gaza- (18).jpg
gaza- (19).jpg
gaza- (20).jpg
gaza- (21).jpg
gaza- (22).jpg
gaza- (23).jpg
gaza- (24).jpg
gaza- (25).jpg
gaza- (26).jpg
gaza- (27).jpg
gaza- (28).jpg
gaza- (3).jpg
gaza- (30).jpg
gaza- (31).jpg
gaza- (4).jpg
gaza- (5).jpg
gaza- (9).jpg
gaza- (6).jpg
gaza- (7).jpg
gaza- (8).jpg
gaza-.jpgGoogle Analytics Alternative