آثار چهار طراح گرافیک ایرانی به عنوان طراح مدعو  در  اولین نمایشگاه بین المللی با عنوان "هفته بین المللی طراحی چین و ایتالیا 2015 "  با موضوع  جاده ابریشم در حال تکامل  به نمایش در می آید.

هما دلورای، مجید کاشانی، محمد افشار و محمد جمشیدی ، طراحان دعوت شده به این رویداد بین المللی می باشند.

این رویداد بصورت دعوتی پذیرای طراحانی از کشورهای  آرژانتین، ایرلند، لهستان، دانمارک، روسیه، اکوادور، کره جنوبی، آمریکا، مکزیک، سوئیس، اسپانیا،تایوان،ایران، ایتالیا و چین می باشد.

شایان ذکر است که این نمایشگاه  از تاریخ  13 تا 18 ژانویه 2015  در Palazzo Medici Riccardi   شهر فلورانس ایتالیا  با حمایت شهرداری فلورانس و توسط انجمن طراحی چین و ایتالیا برگزار می گردد.

لینک منبع

در وبسایت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

در مجله الکترونیکی رنگ

در خبرگزاری آرتنا

در وبسایت گرته

در وبسایت خانه هنر عماد

China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (78).jpg
Iranian2.jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (80).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (108).jpg
10458325_10152982102943608_8898986218012808245_n.jpg
10525899_10203465673269530_3724570906187373324_n.jpg
10926405_10203465670149452_7022430244314488270_n.jpg
10940559_841441029227319_1262402636336583916_n.jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (1).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (10).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (100).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (101).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (102).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (103).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (104).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (105).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (106).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (107).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (109).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (11).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (110).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (111).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (112).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (113).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (114).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (115).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (116).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (117).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (118).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (119).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (12).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (120).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (121).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (122).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (123).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (124).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (125).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (126).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (127).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (128).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (129).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (13).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (130).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (131).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (14).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (15).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (16).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (17).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (18).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (19).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (2).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (20).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (21).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (22).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (23).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (24).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (25).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (26).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (27).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (28).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (29).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (3).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (30).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (31).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (32).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (33).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (34).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (35).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (36).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (37).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (38).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (39).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (4).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (40).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (41).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (42).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (43).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (44).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (45).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (46).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (47).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (48).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (49).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (5).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (50).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (51).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (52).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (53).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (54).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (55).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (56).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (57).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (58).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (59).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (6).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (60).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (61).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (62).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (63).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (64).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (65).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (66).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (67).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (68).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (69).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (7).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (70).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (71).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (72).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (73).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (74).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (75).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (76).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (77).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (79).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (8).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (81).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (82).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (83).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (84).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (85).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (86).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (87).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (88).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (89).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (9).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (90).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (91).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (92).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (93).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (94).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (95).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (96).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (97).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (98).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic- (99).jpg
China-Italy-2015 Exhibition -SinaGraphic-.jpg
new (1).jpg
new (2).jpg
new (3).jpg
new (4).jpg
new (5).jpg
new (6).jpg
new (7).jpg
new (8).jpg
new.jpg


Google Analytics Alternative